[:pl]Zbiorniki na chemikalia – jak prawidłowo przechowywać materiały niebezpieczne?[:]

[:pl]Do właściwego przechowywania materiałów niebezpiecznych zobowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. Zgodnie z jego zapisem materiały niebezpieczne powinny być przechowywane w odpowiednim opakowaniu, miejscu i opatrzone stosownym oznakowaniem. Celem jest ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo, zdrowie i życie pracowników.

Zbiorniki na chemikalia

Do właściwego przechowywania niebezpiecznych substancji służą zbiorniki na chemikalia. Oto właściwości, jakie powinny mieć opakowania do magazynowania substancji niebezpiecznych:

  • konstrukcja wytrzymała na urazy mechaniczne i uniemożliwiająca wydostanie się cieczy na zewnątrz;
  • łatwość napełniania i opróżniania – ograniczenie możliwości przypadkowego rozlania i kontaktu z substancją;
  • szczelne opakowanie z materiału odpornego na działanie chemiczne konkretnej mieszaniny;
  • ściany pojemnika ograniczające dopływ oddziaływania światła słonecznego na ciecz.

Miejsce do przechowywania zbiorników na chemikalia

Chemikalia powinny być magazynowane w taki sposób, aby nie stwarzały niebezpieczeństwa dla pracowników i nie były narażone na wpływ czynników zewnętrznych. Nie wolno ich układać w ciągach komunikacyjnych i na drogach ewakuacyjnych. Zgodnie z przepisami magazyn powinien być budynkiem z jedną kondygnacją, wykonanym z materiałów niepalnych o odpowiedniej klasie ogniowej. Podłogę należy pokryć niepalną gumą elektroprzewodzącą. Pomieszczenie powinno być wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną oraz okna do wentylacji.

Oznakowanie zbiorników na chemikalia

Oznakowania zbiorników na chemikalia powinny przede wszystkim identyfikować rodzaj przechowywanej cieczy. Pozostałe szczegóły dotyczące treści oznakowań zawiera wcześniej wspomniane rozporządzenie.

Zadzwoń:
+48 690 58 58 58

Odwiedź stronę:
https://lssglobal.eu/
zbiorniki na chemikalia

[:]