Wpływ zdalnego rozszerzania zespołów programistycznych na model pracy hybrydowej