Programiści Symfony a tworzenie responsywnych stron internetowych.