Programiści React – jakie są najważniejsze metody tworzenia aplikacji społecznościowych w React?