Uprawnienia SEP a praca w przemyśle metalurgicznym.