[: pl]możesz teraz poprosić Google o usunięcie zdjęć poniżej 18 roku życia z wyników wyszukiwania

[: pl]

Google uruchomiło nową funkcję bezpieczeństwa, która pozwala osobom poniżej 18 roku życia żądać usunięcia swoich zdjęć z wyników wyszukiwania firmy. Funkcja została pierwotnie ogłoszona w sierpniu (wraz z nowymi ograniczeniami kierowania reklam dla nieletnich), ale jest teraz szeroko dostępna.

Każdy może rozpocząć proces usuwania z tej strony pomocy. Kandydaci będą musieli podać adresy URL obrazów, które chcą usunąć z wyników wyszukiwania, wyszukiwane hasła, które pojawiają się na tych obrazach, imię i wiek nieletniego oraz nazwisko i związek osoby, która może działać w ich imieniu — na przykład rodzica lub opiekuna.

Google wprowadzi wyjątki dla “przypadków o istotnym interesie publicznym lub wartych opublikowania”

Jak zawsze w przypadku tego rodzaju żądań usunięcia, trudno powiedzieć dokładnie, jakie kryteria Google zastosuje w swoich ocenach. Firma zauważa, że usunie zdjęcia nieletnich ” z wyjątkiem przypadków o istotnym interesie publicznym lub wartych opublikowania.- Interpretacja tego, jak te terminy mają zastosowanie w różnych sytuacjach, jest trudna, jak widzieliśmy w kontrowersyjnych przypadkach dotyczących prawa UE” prawo do bycia zapomnianym”.

Z języka Google wynika również, że nie będzie spełniał żądań, chyba że osoba na zdjęciu jest obecnie poniżej 18. Więc, jeśli masz 30 lat, nie możesz ubiegać się o usunięcie Twoich zdjęć, gdy miałeś 15 lat. Ogranicza to zakres narzędzia do zapobiegania nadużyciom lub nękaniu, ale prawdopodobnie znacznie ułatwia proces weryfikacji. Trudno jest udowodnić, w jakim wieku jesteś na danym zdjęciu, w przeciwieństwie do udowodnienia, ile masz teraz lat.

Google podkreśla również, że usunięcie obrazu z wyników wyszukiwania oczywiście nie usuwa go z sieci. Firma zachęca osoby przechodzące przez proces aplikacji do bezpośredniego kontaktu z webmasterem. Chociaż w przypadkach, w których nie powiodło się to, usunięcie informacji z indeksu Google jest z pewnością kolejną najlepszą rzeczą.

Oprócz tych nowych opcji usuwania obrazów nieletnich, Google oferuje już inne możliwości żądania usunięcia określonych rodzajów szkodliwych treści. Obejmują one nieprzyzwoite wyraźne obrazy, fałszywą pornografię, informacje finansowe lub medyczne oraz informacje “doksxing”, w tym adresy domowe i numery telefonów.